vwcoach

Re-integratie spoor 2

Het kan voorkomen dat u door langdurige ziekte geen mogelijkheid meer heeft om terug te keren naar uw huidige organisatie . In zo’n geval kan u samen met uw werkgever besluiten om een re-integratie traject tweede spoor te starten.

Re-integratie tweede spoor is bedoeld voor mensen die langdurig ziek zijn, en waarbij terugkeer naar de huidige organisatie niet meer tot de mogelijkheden behoort. Oók niet in andere functie.

De bedoeling van het re-integratietraject is om u zo snel mogelijk aan nieuw werk te helpen. Dat gebeurt op gezamenlijke verantwoordelijkheid van u en uw werkgever. Samen kijken we naar uw mogelijkheden en gaan daar vervolgens concreet mee aan de slag.

Een traject van VWCoach wordt in overleg met u samengesteld, maar in ieder geval komen de volgende basisvragen aan bod die we samen verder zullen specificeren:

1) Wat kan ik nog?
2) Wat zijn mijn wensen & passies?
3) Wat is de meest werkzame combinatie van vraag 1 & 2?
4) Welke beroepen en/of ideeën voor een eigen bedrijf horen daarbij?
5) Hoe kom ik aan een netwerk dat me daarbij kan helpen?

Goede voorbereiding en volop actie leiden heel vaak tot het vinden van een nieuwe baan, of het starten van een eigen onderneming.

Ik help u daarbij, praktisch, pragmatisch

 

Traject starten

  • Re-integratietrajecten worden ingekocht door het UWV of verzekeringsmaatschappijen.
  • Veel informatie is te vinden op de website http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbowet–en–regelgeving/re-integratie/re-integratie.html
  • VWCoach volgt de werkwijze van het UWV, en de wet Poortwachter