vwcoach

Boost Sessies

De boost sessies bestaan uit een serie intensieve gesprekken waarin ik samen met de werkzoekende actief op zoek ga naar zijn kernkwaliteiten en passies, om op basis daarvan een vertaalslag te maken naar concrete acties op de arbeidsmarkt.

De sessies onderscheiden zich van traditionele loopbaanbegeleiding door de nadruk te leggen op persoonlijke drijfveren en passies, omdat ik er van overtuigd ben dat juist dit mensen de boost geeft die zij nodig hebben om zelf actie te ondernemen.

Daarbij kijk ik samen met de mensen naar de mogelijkheden om een concreet netwerk op te bouwen dat aansluit op hun wensen en behoeften. Wij gaan daarvoor in eerste instantie niet op zoek naar vacatures, maar juist naar dat waardevolle informele netwerk.

Zo is er minimaal één sessie waarin wij on the spot mensen en bedrijven gaan bellen om informatie in te winnen. Niet om direct naar werk te vragen, maar om te vertellen wat de kandidaat te bieden heeft en om dan te vragen of de betreffende personen of bedrijven de kandidaat wellicht verder kunnen helpen.

Samenvattend koppel ik dus de drijfveren en passies van de werkzoekende aan een concreet netwerk, zodat de werkzoekende een persoonlijke toolbox tot zijn beschikking krijgt waarmee hij de markt op kan.