vwcoach

Praktijkvoorbeelden

Michiel is een 35-jarige man, met als beroep production engineer. Hij werkte bij een bedrijf dat wereldwijd baggerwerkzaamheden verricht o.a. om havens te verbeteren of eilanden te bouwen. Zijn taak was het oplossen van productietechnische problemen aan baggerinstallaties en baggerschepen. Zodra zich op een project problemen voordeden was het zijn taak om deze op locatie te analyseren en op te lossen.

In november 2006 werd hij, tijdens een werk in het buitenland, ziek. De klachten ontstonden plotseling en waren voornamelijk doofheid aan het rechteroor en constante draaiduizeligheid. Vanaf dat moment werd Michiel direct naar het ziekenhuis gebracht, waar na enkele dagen werd vastgesteld dat de ziekte van Meniere of plotselinge doofheid vermoedelijk de oorzaak was. 

Vanaf dat moment zit Michiel thuis. Door de draaiduizeligheid en het verstoorde evenwichtsorgaan werd het niet meer verantwoord gevonden dat Michiel zijn huidige werkzaamheden nog zal kunnen uitvoeren. Hij moest voor zijn werk zeer regelmatig op zee overstappen van schip naar schip.

Ook zou Michiel’s jaarcontract enkele maanden na het voorval aflopen en dit zou niet verlengd worden. Het bedrijf waar Michiel werkte heeft vervolgens contact met mij opgenomen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst. Ondertussen was Michiel via het UWV in de ziektewet beland.

Als eerste is hij langs geweest bij het Medisch Traininscentrum, dat zijn lichamelijke mogelijkheden heeft onderzocht. Daarna hebben Michiel en ik vele mogelijkheden onderzocht om zijn technische kennis ondanks zijn beperkingen zo goed mogelijk in te zetten. Zeker in het begin van de ziekte was het moeilijk om te bepalen hoe lang hij actief kon zijn zonder in problemen te komen. 

Via mijn netwerk zijn we toen in contact gekomen met een grote technische onderwijs instelling in de buurt van waar Michiel woonde. Door de duizeligheid was Michiel niet is staat om ver te reizen. De korte reisafstand was een belangrijke voorwaarde aan het werk. Ook was het belangrijk dat Michiel zelf de mate van werkdruk waaraan hij werd blootgesteld kon bepalen.

Na korte tijd kregen we de tijd om ons voor te stellen bij de instelling. Dit heeft geleid tot een proefplaatsing op therapeutische basis. Michiel is nu in staat op zijn eigen tempo en zelf indeelbare werktijden in een nieuw werkritme te komen. Ook gaf deze aanpak Michiel de kans om de grenzen van zijn mogelijkheden op te zoeken, om zodoende het beste om te gaan met de ziekte.

Op dit moment is de proefplaatsing omgezet in een dienstverband voor halve dagen. De kans op verruiming van de werktijden is zeker aanwezig.

Mede dankzij zijn nieuwe baan en het vaste arbeidsritme zijn de medische klachten van Michiel beheersbaar geworden. Ook is hij privé weer veel actiever geworden en is zijn zelfvertrouwen weer grotendeels terug. Michiel ziet, na een zeer moeilijke periode, de toekomst weer met vertrouwen tegemoet.

Uiteraard is hij op verzoek te contacteren. Tevens zijn op verzoek referenties beschikbaar van zijn huidige werkgever.